Monthly Archives for Tháng Tư 2015


Người bị tiêu chảy cần ăn uống những gì kiêng ăn gì?

Người bình thường mỗi ngày đi đại tiện 1 lần, cá biệt có người 2-3 lần/ngày hoặc 2-3 ngày/lần. Nhưng nếu phân đóng khuôn nhão đều, nước chiếm 60-70% vẫn là bình thường. Nếu cặn bã của thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn, chuyển qua ruột nhanh, dẫn đến đi ngoài nhiều lần, […]