Archives


Táo bón hoặc ỉa chảy có thể gây bệnh trĩ?

Táo bón và ỉa chảy là hai nguyên nhân trực tiếp có thể đẫn đến bệnh trĩ, bởi vì chúng đều làm gia tăng áp lực xuống vùng hậu môn trực tràng. Táo bón lâu ngày dẫn đến bệnh trĩ Táo bón là hiện tượng đi tiêu phân khô cứng, nhỏ, khó đi; bệnh thường […]